609 202 080

Druk na na dubondzie

Druk na płytach dubond najczęściej wykonujemy do zastosowań reklamy zewnętrznej. Niekiedy jednak do celów galeryjnych nasi klienci wybierają ten materiał ze względu na jego estetykę oraz dużą odporność mechaniczną podczas zmiany wystawy i jej transportu.

Projekt i realizacja: SINTE