609 202 080

Dotacja dla STC

W latach 2019-2022 w naszej firmie zrealizowany został projekt B+R pt. „Usprawnienie procesów produkcyjnych w STC Druk”. Umowa o dofinansowanie zawarta została z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łódź ul. Moniuszki7/9. Celem projektu było dokonanie naukowej analizy przebiegu procesów produkcyjnych, rozwiązań logistycznych i magazynowych dla poprawy efektywności produkcji. Badanie zrealizowała Naczelna Organizacja Techniczna. W efekcie badań oprócz wprowadzonych nowych rozwiązań związanych z poprawą jakości i wydajności produkcji pojawiła się potrzeba zakupu nowoczesnej drukarki UV, która umożliwiła wykonywanie produktów, które wcześniej nie były możliwe w naszej firmie: druk w znacznie wyższej rozdzielczości i jakości, druk atramentem białym, druk dla przemysłu elektronicznego, budowlanego, druk na podłożach magnetycznych, druk na podłożach wcześniej poddanych frezowaniu. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 602700,00 zł, wydatki kwalifikowalne 490000,00 zł

Zakładany udział środków unijnych miał wynieść 295029,00 zł do dnia 22.10.2022r. otrzymaliśmy kwotę 236023,00 zł

Projekt i realizacja: SINTE